lördag 12 juni 2010

Aspergers syndrom och dyslexi

Hjälpmedelsinstitutet finns många publikationer som kan vara till hjälp om att arbeta med barn med olika funktionsnedsättning.

En skrift som behandlar hörselnedsättning, Aspergers syndrom och dyslexi heter Johanna, Philip och Anthon behöver olika inlärningsmiljöer. Den innehåller intervjuer, tips och råd och ger exempel på vilka hjälpmedel som man kan använda. Den går att beställa, men finns även gratis som pdf.

johanna

Här finns även skriften Jämspelt i leken – utelekmiljöer projekt och idéer, där arkitekten Ingegerd Harvard presenterar ett projekt där de utvecklat lekmiljöer och redskap för större tillgänglighet. Tips idéer och foton från lekplatser. Finns att ladda ner som pdf.

jamspelt

Datorprogram som ger hjälp och möjligheter vid dyslexi är ytterligare en skrift som kan vara användbar. Såhär beskrivs den på hemsidan:

“En praktisk skrift om användning av informations- och kommunikationsteknik, IKT, för barn som har dyslexi. Den beskriver metoder och datorprogram som på ett fruktbart och roligt sätt kan kompensera en dyslektikers svårigheter.”

dyslexi

Kanske några texter som kan ligga på nattduksbordet i sommar, vem vet?!

3 kommentarer:

Hej!
Vad roligt att du besöker min blogg!
Jag blir så glad för era kommentarer och kommer att besvara frågor och sådant här direkt, så se till att komma tillbaka hit för att få era svar!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...