torsdag 20 januari 2011

Samlingsidéer

image

(Jag har även lagt till en etikett som heter tips till samlingen där jag kommer stoppa inlägg som kan inspirera till aktiviteter i samlingen.)

Vad har man samlingen till? Detta varierar ju runt förskolorna, men ofta är det just om att träffas, samla ihop sig och göra något gemensamt. Huvudsaken är att det är trevlig och roligt!

Räkna barnen – vilka är här, borta? Man kan göra en aktivitet vid “uppropet” t ex att alla får lägga varsin kloss så att man bygger ett torn tillsammans(räkna sedan klossarna=antal barn!). Eller svara på en fråga, typ favoritmat, vilken våning man bor på osv.

Lägga en sten i månadsburken

Dra av ett blad i kalendern och kolla vilken månad, veckodag,  datum och namnsdag (som ju är roligast)

Ha en talsten som får gå runt och så får barnen berätta något (enligt instruktion, typ vad de gjort i helgen, eller helt valfritt)

Besluta om saker : rösta och diskutera

Prata om vilka regler ni har på förskolan

Berätta för/förbered barnen på något som kommer hända på förskolan

Prata om årstidstecken/senaste gången ni var i skogen! Visa upp era fynd och vad de heter (ex lingonris och blåbärsris)

Sjunga! Ha med små saker eller sångkort som barnen får välja

Läs ramsor.

Rimma!

Rörelsesånger!

Ha önskesamling med önskeaktiviteter och sånger.

Kims lek (lägg några saker under en filt, låt ett barn blunda, ta bort en sak, låt barnet gissa vad)

Hunden och benet

Gör en ringlek, ex bonden i vår by eller bro bro och breja.

Lek vad ska bort /lattjo lajbanlådan (gärna med saker och inte bara bilder)

Lägg ut småbilder och ge var och ett av barnen en ledtråd till en bild, ex kan du ge mig något man kan äta/som kan flyga/som börjar på iiii osv

Fiska rimfiskar eller sifferfiskar!

Samla lite saker i en tygpåse och låt barnen stoppa ner sin hand och se om de kan gissa vad en sak är. Använd olika ytor och former, ex en len sten, en stickig kotte, en legobit, en kula osv.

Berätta en (flano)saga!

Berätta en ritsaga

Presenterat ett nytt material.

Gör munmotorik och tungvrickningsövningar

Gör ett experiment (det kan vara så enkelt som att visa att man kan få till grön färg om man blandar gult och blått)

Gör en massagesaga eller ha avslappning

Ge uppdrag: man kan t ex ha enkla instruktioner på lappar i en ask så får barnen dra varsin och utföra den i tur och ordning ( ex, gå och titta dig i spegel och se vad du har för färg på ögonen, hämta en penna och ett papper osv)

Bygg mönster och låt barnen fortsätta (lego, frukter, klossar går utmärkt att använda)

Gör en mattesaga

Sortera småsaker ex knappar, olika färger

Låt barnen ta med sig något betydelsefullt för dem och berätta om den.(gosedjur, leksak, bok, album eller dylikt)

Ställ tokiga gåtor/frågor till barnen

Vad har ni för favorittips för samlingen? Låt oss göra en lista med aktiviteter till!

----------------------------------------------------

What is circle time for? This varies of course around the nursery, but often it is just about to meet, to gather around and do something together. The main thing is that it is enjoyable and fun!

Count the children - who are here, at home? You can do an activity or  that all may lay block so the children build a tower together (count the blocks = number of children!). Or let the children answer a question, type favorite food, which floor you live on and so on.

Adding a stone in the “jar of the month”

Pull off a leaf on the calendar and check what month, day, date and name of the day (which is fun)

Have a “speeking”stone who goes around and so the children can tell us something (like what they did at the weekend, or entirely optional)

Decide on things: vote and discuss

Talk about what rules you have in preschool

Tell / prepare the children for something that will happen at the preschool

Talk about seasonal characters / the last time you were in the woods! Show off your finds and what they are called (as lingonberry and blueberry)

Sing! Use little things or singing cards that children can choose

Read the rhymes.

Rhyme!

Movement songs!

Have a wishing cirkle of activities and songs.

Kim's game (add a few things under a blanket, let a child close her eyes, take away one thing, let the child guess what)

The dog and bone –game.

Make a ring game, as the farmer in our village or bridge bridge and breja.

Play what doesn’t belong? (perhaps with things and not just pictures)

Put small pictures and give each one of the kids a clue to a picture, like “can you give me something to eat / that can fly / starting at iiii etc.

Fish rhyming fish or numeric fish!

Collect some stuff in a cloth bag and let the kids put down their hand and see if they can guess what a thing is. Use different textures and forms, as a smooth stone, a cone, one piece of lego, a ball etc..

Tell a (felt board)story!

Tell a drawing story.

Present new materials.

Make an experiment (it can be as simple as that show that you can get the colour green if you mix yellow and blue)

Make a massage story or have relaxation

Give assignments: put simple instructions on pieces of paper in a box so the children can draw a note and do the instruction(eg, go check yourself in the mirror and see what your eye color is, get a pen and a piece of paper, etc.)

Build patterns and let the kids continue (Lego, fruit, bricks can easily be used)

Make a math - story

Sort little things as buttons or different colors

Let the kids bring something important to them and tell about it. (Stuffed animals, toy, book, album, etc.)

Set zany riddles / questions to the children

What are your favorite tips for circle time? Let's make a list of activities!

7 kommentarer:

 1. Hej, jag började nyligen kika in på din blogg då och då. Kul med lite idee'r på saker jag kan göra med mina barn. Jag jobbade lite på dagis för flera år sen innan jag flyttade från Sverige och har gjort flera av de saker du nämnde här. På ett ställe jag vickade på så tyckte jag de gjorde något väldigt intressant på samlingen. De hade en liten låda med känslor. Kommer inte riktigt ihåg hur det såg ut men det var möjligtvis bilder på ansikten med olika känslor. Lådan gick runt i ringen och man frågade ett barn åt gången hur de känner sig idag. Barnen valde en känsla och pratade sedan om den om de ville. Alla barnen var verkligen lugna och mysiga på det här dagiset. Jag blev så impad. Jag har för mig att de masserade barnen också. Jag funderar på att prata om de fem sinnena med mina barn och kom att tänka på påsen med sakerna såklart. Det där med brickan hade jag glömt, det blir bra för synen. Tror jag har gjort nåt liknande med russin. En annan kul grej jag gjorde när jag gick på fritids kanske funkar bra för dagis med. Vi hade ögonbindel på oss och fick följa en tråd med händerna genom några rum. På tråden hängde olika saker som man fick gissa vad det var för något. Det var spännande! :)

  SvaraRadera
 2. Vilka roliga idéer! Tack för att du delar med dig, det är alltid så roligt att höra om era erfarenheter. Och välkommen hit!

  SvaraRadera
 3. Fast jag tänker att det nog ofta är intentionen att det ska vara roligt och trevligt, men blir det det för alla barn?

  du har massor med fina tips :)

  SvaraRadera
 4. Du har helt rätt Lenox, man måste verkligen kolla på formen av samlingen och försöka läsa av barnen. För vems skull har man samling? Tack för din kommentar!

  SvaraRadera
 5. Samla lite saker i en tygpåse och låt barnen stoppa ner sin hand och se om de kan gissa vad en sak är. Använd olika ytor och former, ex en len sten, en stickig kotte, en legobit, en kula osv. .. Life Experience Degrees

  SvaraRadera
 6. Intressant inlägg . Riktigt trevligt och välskrivet informativa idéer som delar en hel del erfarenhet . Du har delat många intressanta idéer och läsning till barn också verkligen hjälper . du kan kolla in online life experience degree för bättre avancerade metoder också.

  SvaraRadera
 7. Tack för jättebra tips, roligt med lite nytt

  SvaraRadera

Hej!
Vad roligt att du besöker min blogg!
Jag blir så glad för era kommentarer.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...