torsdag 7 april 2011

Socialt och emotionellt lärande - SEL

Följande text är hämtad från Örebro Läns Landstings hemsida om barn och ungdomars hälsa:

God social och emotionell kompetens bidrar på ett positivt sätt till varje individs möjlighet till framgång i praktiskt taget alla sammanhang och i livets alla skeden. Att arbeta med socialt och emotionellt lärande innebär att stärka de förmågor som är viktiga för elevernas möjligheter att klara sig i skolan och i livet. Det är därför viktigt att arbeta med socialt och emotionellt lärande redan i tidig ålder och att fortsätta med arbetet under alla skolår.

Målsättningen med arbetet är bland annat att:

  • barnen och ungdomarna lättare skall kunna tillgodogöra sig undervisningen,
  • värdegrunden i läroplanen skall synliggöras och befästas hos barnen och ungdomarna,
  • barnen och ungdomarna skall fungera bättre tillsammans.

Forskning kring SEL har visat att följande områden är viktiga att kontinuerligt arbeta med för att stärka den sociala och emotionella förmågan:

  • självkännedom,
  • att hantera känslor,
  • empati,
  • motivation,
  • social kompetens.

Där finns även en övningsbank med olika övningar indelade i kategorierna:

I denna övningsbank finns alltså mängder med material. Det är väldigt många konkreta tips, lekar  och övningar som man kan jobba direkt med. Uppvärmingsövningarna är sådana som musiklek, blindgångaren, skulptören osv. Det verkar som att de är riktade mot lite äldre barn, men det mesta går nog att användas även i förskolan och går säkerligen att anpassas.

Jag har ingen tidigare erfarenhet av SEL, men tänker att det nog finns russin att plocka ur, även om man inte vill äta hela kakan?!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej!
Vad roligt att du besöker min blogg!
Jag blir så glad för era kommentarer.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...